7.Tomtar med bjällror, de kan inte smyga sig in i huset utan att vi vaknar.